test3

NNW szkolne
Suma Ubezpieczenia 20.000 zł

Generali

Warta

Gothare

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

50 000 zł

50 000

50 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

25 000 zł

75 000 zł

25 000 zł

Trwały uszczerbek z progresją

500 zł

500 zł

500 zł

Pobyt w szpitalu wskutek NW

100 zł/za dzień

(powyżej 3 dni)

60 zł/za dzień

(powyżej 5 dni)

40 zł/za dzień

(powyżej 3 dni)

Oparzenie lub odmrożenie ciała

10 000 zł

1 250 zł

15 000 zł

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

10 000 zł

3 000 zł

5 000 zł

Koszty leczenia

10 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

Koszty operacji plastycznych

10 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

Koszty rehabilitacji

10 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego

30 zł ( minimum 2 dni )

brak

brak

Koszty odbudowy stomatologicznej

1.500 zł zęby stałe

1.000 zł

300 zł

Pogryzienie przez zwierzęta

300 zł

1.250 zł

200 zł

Pobyt w szpitalu wskutek choroby

30 zł/dzień

(po 7 dniach)

20 zł /dzień

(powyżej 7 dni)

40 zł/dzień

(powyżej 5 dni)

Osierocenie

5 000 zł

1 000 zł

3 000 zł

Poważne zachorowania

1 000 zł

Operacje chirurgiczne

1 000 zł

169 zł

196 zł

148 zł

Kup teraz

Kup teraz

Kup teraz