Zakres ubezpieczenia Wysokość wypłacanego świadczenia
Dla Mnie
Wariant
podstawowy
Dla Mnie
Wariant
podstawowy+
Dla Mnie
Wariant
rozszerzony
Dla Mnie
Wariant
rozszerzony+
Karencja
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 100 000 zł 200 000 zł 220 000 zł 260 000 zł brak
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* 75 000 zł 150 000 zł 165 000 zł 195 000 zł brak
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 75 000 zł 150 000 zł 165 000 zł 195 000 zł brak
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 50 000 zł 100 000 zł 110 000 zł 130 000 zł brak
Zgon Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* 35 000 zł 60 000 zł 86 000 zł 105 000 zł brak
Zgon Ubezpieczonego 25 000 zł 50 000 zł 55 000 zł 65 000 zł brak
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – za 1% trwałego uszczerbku 300 zł 500 zł 600 zł 700 zł 6 miesięcy
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego – za 1% trwałego uszczerbku 400 zł 550 zł 600 zł brak
Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 17 000 zł 20 000 zł 25 000 zł brak
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego
Grupa 1 – skomplikowane operacje
Grupa 2 – trudne operacje
Grupa 3 – proste operacje
2 000 zł
1 200 zł
400 zł
2 500 zł
1 500 zł
500 zł
3 000 zł
1 800 zł
600 zł
6 miesięcy
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny (zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by–pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby)) 12 000 zł 15 000 zł 17 000 zł 3 miesiące
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego: zakres podstawowy (kwota za dzień, pobyt dłużej niż 3 dni)
w następstwie NW – do 14 dnia / w następstwie NW od 15 – 180 dnia
wskutek choroby – do 180 dnia
140 zł / 70 zł
70 zł
160 zł / 80 zł
80 zł
200 zł / 100 zł
100 zł
brak
2 miesiące
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 180 zł 200 zł 250 zł brak
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego* 110 zł 120 zł 150 zł 2 miesiące
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego do 3 000 zł do 3 000 zł do 5 000 zł 3 miesiące
Składka miesięczna 30 zł 65 zł 85 zł 100 zł

Wysokość wypłacanego świadczenia. Wariant GLOBAL DOCTORS®
Zgon Ubezpieczonego 10 000 zł brak
GLOBAL DOCTORS® – Organizacja i leczenie za granicą do 1 000 000 € w roku polisowym 90 dni
Składka miesięczna 98 zł