Ochrona prawna pojazdu

STANDARD

Ta wersja zawiera m.in: (rozwiń)
 • Suma Ubezpieczenia do 50 000 pln
 • Limit dwóch usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

PREMIUM

Ta wersja zawiera dodatkowo: (rozwiń)
 • Sumę Ubezpieczenia zwiększoną do 100 000 pln.
 • Pokrycie kosztów postępowania mediacyjnego (mediacja sądowa i pozasądowa).
 • Ochronę w zakresie sporów sądowo-administracyjnych.
 • Limit czterech usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

Ochrona obejmuje następujące koszty prawne:

 • porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 • analizy dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów dotyczących pojazdów,
 • identyfikacja stanu prawnego,
 • udostępnianie wzorów umów dotyczących pojazdów,
 • informacje prawne dotyczące postępowań prawnie regulowanych oraz organów ochrony prawnej i Prawników

Formularz kalkulacji ubezpieczenia

Dane kontaktowe:


PLIKI DO POBRANIA

Ogólne warunki Ubezpieczenia ochrony prawnej

Karta produktu – Ochrona Prawna pojazdu


NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ?

Ubezpieczenie zapewnia Klientom

 • Profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne w zakresie all risk
 • Finansowanie procesów sądowych

Nasi klienci otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe w sporach prawnych związanych z ich życiem prywatnym lub prowadzeniem firmy.

CO GWARANTUJE UBEZPIECZENIE?

Doradztwo i konsultacje prawne we wszystkich sprawach dotyczących życia prywatnego lub prowadzenia firmy

 • Nielimitowane telefoniczne porady prawne
  • wsparcie i wyjaśnienie problemów prawnych
  • informacje co do praw jakie przysługują oraz możliwe warianty dalszego postępowania w danej sprawie
  • porady jakie materiały należy zgromadzić oraz jakie czynności podjąć aby zwiększyć swoje szanse w dochodzeniu swoich praw
  • jak zabezpieczyć dowody w sprawie
 • Sporządzenie opinii i analiz prawnych
 • Analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów
 • Identyfikacja stanu prawnego i wzory umów

Finansowanie kosztów prowadzenia procesów sądowych m .in.

 • honorarium adwokata lub radcy prawnego (również wybranego przez klienta)
 • sądowych wpis koszty biegłych, opłaty za apelacje i inne
 • strony przeciwnej w przegranym procesie
 • postępowania egzekucyjnego
 • dojazdów na rozprawy także do sądów zagranicznych
 • niezbędnych tłumaczeń
 • rzeczoznawcy majątkowego
 • poręczenia majątkowego (w formie zwrotnej)
 • mediacji

OCHRONA PRAWNA JEST W DWÓCH WARIANTACH

 • STANDARD suma ubezpieczenie 50 000 zł
 • PREMIUM suma ubezpieczenia 100 000 zł

Ochrona prawna w życiu prywatnym to polisa

 • indywidualna
 • rodzinna

OCHRONA PRAWNA POJAZDU OBEJMUJE

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (od sprawcy lu TU ) związanych z pojazdem
  np. uszkodzenie samochodu, uszczerbek zdrowia
 • Obrona w sprawach karnych w komunikacji drogowej np. wypadek z winy kierowcy za granicą
 • Obrona w sprawach wykroczenia w komunikacji drogowej np. niesłuszne zabranie prawa jazy lub dowodu rejestracyjnego , niesłuszny mandat
 • Spory z umów konsumpcyjnych dotyczących pojazdu serwis, warsztaty
 • Spory z umów ubezpieczenia związanych z pojazdem np. AC lub Assistance
 • Sądowe spory podatkowe – tylko w pakiecie PREMIUM

KLAUZULE DODATKOWE

 1. Obrona ubezpieczającego przed roszczeniem – do 20% SU
  • spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym
  • spory wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umów ubezpieczenia,
   np. ubezpieczenia, sprzedaż pojazdu.
 2. Rozszerzone doradztwo i konsultacje prawnego karencja 6 tygodni
  • przygotowanie umowy i zapewnienie usługi prawnej transakcji – do 3.5% SU
  • bezpośrednie porady i konsultacje prawne – koszt do 1 % SU
  • sporządzenie testamentu
 3. Sprawy związane z naruszeniem zasad dotyczących transportu drogowego (ITD)
  • warunki i zasady wykonywania przewozu towarów i osób
  • czas pracy kierowców
  • warunki techniczne pojazdu
  • ponoszenie opłat drogowych

JAKIE POJAZDY MOŻNA UBEZPIECZYĆ?

Prywatne m. in. samochody osobowe (również przerobione na ciężarowe), samochody i przyczepy kempingowe, przyczepy, motorowery, motocykle, quady, skutery wodne i łodzie do 100 kW oraz motorówki do 200 kW mocy silnika
Firmowe (wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej) m. in: samochody osobowe, ciężarowe tiry, pojazdy specjalne itp.

JAKIE WARUNKI MUSZĄ SPEŁNIĆ POJAZDY?

 • Pojazdy muszą mieć polskie tablice rejestracyjne
 • W przypadku pojazdu prywatnego , nie może być wykorzystywany do działalności gospodarczej.

KTO MOŻE KUPIĆ UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ POJAZDU?

Właściciel lub współwłaściciel pojazdu lub użytkownik pojazdu np. syn, który jeździ samochodem ojca lub firma , która ma samochód w leasingu lub kredycie i właścicielem jest bank

KTO JEST OBJĘTY UBEZPIECZENIEM?

 • Ubezpieczający lub osoba , na której zawarto ubezpieczenie, a więc właściciel ubezpieczonego pojazdu
 • Każdy kierowca ubezpieczonego pojazdu
 • Pasażerowie pojazdu przewożeni nieodpłatnie

NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA OCHRONY PRAWNEJ POJAZDU

 • Wypadki umyślne, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • Prowadzenie ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień np. brak prawa jazdy, brak badań technicznych
 • Jeśli pojazd prywatny – to brak ochrony w przypadku zdarzeń związanych z działalnością gospodarczą
 • Naruszenie zakazu postoju, zatrzymania się lub wjazdu albo parkowania w sposób niezgodny z przepisami.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

 • Organizacja i finansowanie procesów sądowych
 • Brak ryzyka związanego z procesem postępowań
 • Pomoc w sprawach karnych i o wykroczenie
 • Pomoc w dochodzeniu odszkodowań za szkody na osobie lub mieniu
 • Stały dostęp do profesjonalnego doradztwa prawnego
 • Brak konfliktu interesu w dochodzeniu roszczeń
 • Przyjazna i efektywna likwidacja szkód

CHCESZ SPAĆ SPOKOJNIE
TO NIE CZEKAJ AŻ COŚ SIĘ STANIE
TYLKO SIĘ UBEZPIECZ