BEST DOCTORS

Zachorowałeś?
Skup się na swoim zdrowiu – my zajmiemy się resztą.

Organizujemy i pokrywamy koszty leczenia za granicą, w placówce specjalizującej się w Twojej chorobie.

Otrzymasz dostęp do 50 000 najlepszych lekarzy w 450 różnych specjalizacjach.

Suma ubezpieczenia do 2 000 000 €

Wiek przystąpienie do polisy od 18 do 66 lat. Czas trwania Polisy do 70 roku.


Jak wynika z najnowszych publikacji na raka umiera ponad 8 milionów osób rocznie. W Polsce rak zabija blisko 110 tysięcy osób, z czego około 100 tysięcy umiera w wyniku nowotworów złośliwych.

Rak jest drugą przyczyną zgonów w Polsce. Prawdopodobnie do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25%, nowotwory staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. NIK zwraca uwagę również na fakt, że skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości krajów Unii Europejskiej.

Pamiętajmy, że BEST DOCTORS organizuje i pokrywa koszty leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

  • nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ
    • lub potrzeba przeprowadzenia:
  • zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych (By-pass)
  • zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki serca
  • zabiegu neurochirurgicznego
  • przeszczepu od żywego dawcy narządów
  • przeszczepu szpiku kostnego

Jak to działa

Krok 1
Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie poważną chorobę, skontaktuj się z Centrum alarmowym
Krok 2
Otrzymasz od nas drugą opinię medyczną – raport z danymi diagnostycznymi i zaleceniami dalszej terapii
Krok 3
Jeżeli zdecydujesz się podjąć leczenie za granicą, przedstawimy Ci propozycję 3 zagranicznych placówek medycznych specjalizujących się w leczeniu Twojej choroby
Krok 4
Zorganizujemy opiekę medyczną i pobyt za granicą (podróż, transport medyczny, zakwaterowanie, wszystkie formalności i pomoc tłumacza) dla Ciebie i osoby towarzyszącej
Krok 5
Otrzymasz świadczenie za każdy dzień spędzony w szpitalu za granicą (100 € na dzień)
Krok 6
Po powrocie do Polski refundujemy zakup leków do 50 000 €


Wysokość wypłacanego świadczenia
Zgon ubezpieczonego 10 000 zł
Organizacja i leczenie za granicą do 1 000 000 € w roku polisowym
Składka miesięczna
84 zł

Formularz zamówienia ubezpieczenia

Dane uposażonego

Informacje o stanie zdrowia i wykonywanym zawodzie podane przez ubezpieczonego

1. Czy choruje Pan(i) obecnie lub chorował(a) w ciągu ostatnich 10 lat na:
1.1 Jakiekolwiek choroby serca lub układu krążenia (np. chorobę wieńcową, zawał serca, wadę serca, zaburzenia rytmu serca, kardiopatię, miażdżycę, tętniaka)? NIETAK
1.2 Cukrzycę (z wyjątkiem podwyższonego poziomu glukozy we krwi w okresie ciąży)? NIETAK
1.3 Raka, choroby krwi (w tym nowotwór złośliwy krwi: białaczkę, chłoniaka, szpiczaka mnogiego) lub inne choroby nowotworowe (w tym nowotwory ośrodkowego układu nerwowego)? NIETAK
1.4 Udar mózgu, krwotok śródmózgowy, porażenie (paraliż), niewydolność nerek, marskość wątroby, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, AIDS, zakażenie wirusem HIV? NIETAK
2. Czy obecnie Pan(i):
2.1 Zamierza zasięgnąć porady lekarskiej, oczekuje na wyniki lub wykonanie badań diagnostycznych lub zamierza poddać się leczeniu, w tym leczeniu szpitalnemu z powodu chorób wymienionych powyżej? NIETAK
2.2 Przebywa w szpitalu, hospicjum, domu pomocy społecznej, sanatorium lub na zwolnieniu lekarskim? NIETAK
2.3 Jest uznany(a) za niezdolnego(ą) do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym? NIETAK
3. Czy w ciągu ostatniego roku był(a) Pan(i) hospitalizowany(a) i/lub w okresie ostatniego roku przebywał(a) Pan(i) na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni? Nie dotyczy to: złamań, usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięcia migdałków podniebiennych, ciąży (o ile w jej trakcie nie występowały schorzenia, które są leczone w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową)? NIETAK
4. Czy wykonuje Pan(i) jeden z zawodów: artysta cyrkowy, czyściciel elewacji budowlanych / okien, dekarz, funkcjonariusz służb specjalnych, górnik, kaskader, konwojent wartości pieniężnych, marynarz morski, monter konstrukcji budowlanych / rusztowań, nurek, ochroniarz, operator dźwigu, operator maszyn i urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych, personel statku powietrznego, pilot statku powietrznego, policjant, pracownik przy wydobyciu ropy naftowej lub gazu, ratownik górski, ratownik wodny, robotnik rozbiórki budowli, rybak morski, spadochroniarz, sportowiec zawodowy, strażak, żołnierz zawodowy? NIETAK

Wypełnij formularz Na e-mail dostaniesz polisę Podpisz i wyślij polisę na nasz adres e-mail Dokonaj wpłaty Oryginał polisy otrzymasz pocztą e-mail

Pliki do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia
Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia Best Doctors® – organizacja i leczenie za granicą
Kwestionariusz