Warta – Ubezpieczenie młodzieży szkolnej i akademickiej

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie osobowe gwarantujące ochronę ubezpieczeniową dzieciom, młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz świadczeń assistance w kraju. Dodatkowo dla nauczycieli istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w kraju oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej.

ŻłobekSzkoła podstawowaSzkoła średniaSzkoła wyższa
Stały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć w wyniku NNW
20 000 zł 50 000 zł
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 3 000 zł
Zasiłek dzienny 40 zł/dzień* 60 zł/dzień*
Dzienne świadczenie szpitalne 40 zł/dzień** 60 zł/dzień*
Koszty leczenia NNW w RP 4 000 zł / 1 000 zł*** 10 000 zł / 2 500 zł***
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 75 000 zł
Śmierć na terenie placówki szkolnej 40 000 zł 100 000 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 500 zł
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł 200 zł
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł
Assistance Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU
Składka 72 zł  176 zł

*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne


Wypełnij i wyślij formularz
Dokonaj wpłaty
W ciągu 24 godzin
otrzymasz polisę

Formularz zamówienia ubezpieczenia

Dane rodzica:

Dane dziecka:

Stały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć w wyniku NNW
20 000 zł 50 000 zł
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 3 000 zł
Zasiłek dzienny 40 zł/dzień* 60 zł/dzień*
Dzienne świadczenie szpitalne 40 zł/dzień** 60 zł/dzień*
Koszty leczenia NNW w RP 4 000 zł / 1 000 zł*** 10 000 zł / 2 500 zł***
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 75 000 zł
Śmierć na terenie placówki szkolnej 40 000 zł 100 000 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 500 zł
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł 200 zł
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł
Assistance Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU
Składka 79 zł  196 zł

*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne

Wypełnij i wyślij formularz
Dokonaj wpłaty
W ciągu 24 godzin
otrzymasz polisę

Formularz zamówienia ubezpieczenia

Dane rodzica:

Dane dziecka:

Stały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć w wyniku NNW
20 000 zł 50 000 zł
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 3 000 zł
Zasiłek dzienny 40 zł/dzień* 60 zł/dzień*
Dzienne świadczenie szpitalne 40 zł/dzień** 60 zł/dzień*
Koszty leczenia NNW w RP 4 000 zł / 1 000 zł*** 10 000 zł / 2 500 zł***
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 75 000 zł
Śmierć na terenie placówki szkolnej 40 000 zł 100 000 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 500 zł
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł 200 zł
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł
Assistance Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU
Składka 76 zł  186 zł

*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne

Wypełnij i wyślij formularz
Dokonaj wpłaty
W ciągu 24 godzin
otrzymasz polisę

Formularz zamówienia ubezpieczenia

Dane rodzica:

Dane dziecka:

Stały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć w wyniku NNW
20 000 zł 50 000 zł
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 3 000 zł
Zasiłek dzienny 40 zł/dzień* 60 zł/dzień*
Dzienne świadczenie szpitalne 40 zł/dzień** 60 zł/dzień*
Koszty leczenia NNW w RP 4 000 zł / 1 000 zł*** 10 000 zł / 2 500 zł***
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 75 000 zł
Śmierć na terenie placówki szkolnej 40 000 zł 100 000 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 500 zł
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł 200 zł
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł
OC studenta 20 000 zł 20 000 zł
Assistance Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU
Składka 88 zł  187 zł

*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne

Wypełnij i wyślij formularz
Dokonaj wpłaty
W ciągu 24 godzin
otrzymasz polisę

Formularz zamówienia ubezpieczenia

Dane rodzica:

Dane dziecka:

USŁUGI W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ASSISTANCE

  • wizyta lekarza
  • wizyta pielęgniarki
  • konsultacja medyczna/ infolinia
  • korepetycje z wybranych przedmiotów
  • transport medyczny
  • dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
  • wizyta u psychologa

PLIKI DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia